• SOL-AR

  SOL-AR

  PRACOWNIA ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
 • ARCHITEKTURA
 • URBANISTYKA
 • ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
 • OCHRONA ŚRODOWISKA

Dorobek i doświadczenie  zdobywamy od 1991 r.

Zespół profesjonalistów z dziedziny architektury i urbanistyki.

 

O NAS

SOL-AR to pracownia o bogatym dorobku i doświadczeniu oraz stale rozwijanej pasji do projektowania. Istniejemy na rynku od 1991 r. Nasz zespół tworzą profesjonaliści z dziedziny architektury i urbanistyki.

ARCHITEKTURA

Wśród naszych realizacji znajdują się obiekty mieszkaniowe - domy jednorodzinne i wielorodzinne oraz osiedla, a także budynki usługowe, przemysłowe, składowe i sportowe. Projektujemy też wnętrza lokali mieszkalnych, biurowych i usługowych.

Na stałe współpracujemy z inżynierami - specjalistami wszystkich branż budowlanych, specjalistami ds. ochrony środowiska, wycen - zestawień kosztów i harmonogramów.

Nasz zespół zapewnia inwestorom kompleksową obsługę inwestycji architektonicznych. Od prac przygotowawczych i formalnych, poprzez pierwsze pomysły koncepcyjne i wizje, po projekty budowlano-wykonawcze - cały proces przeprowadzamy w stałej współpracy z inwestorem. Prowadzimy także procedury formalno-prawne dla uzyskania niezbędnych w procesie budowlanym pozwoleń, uzgodnień oraz decyzji administracyjnych, a także nadzory autorskie i budowlane.

 

 

 

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU, OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonujemy projekty zagospodarowania ogrodów, terenów osiedlowych, parków, zespołów sportowo-rekreacyjnych, mebli ogrodowych i aranżacje placów zabaw. Projektujemy kompleksowe rozwiązania z zakresu gospodarowania wodami i zastosowania elementów zielonej infrastruktury.

Sporządzamy inwentaryzacje i waloryzacje zieleni, inwentaryzacje przyrodnicze, opracowania ekofizjograficzne, prognozy oddziaływania na środowisko skutków realizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studiów gmin. Wykonujemy karty informacyjne przedsięwzięć oraz raporty oddziaływania na środowisko.

Przygotowujemy wnioski o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i gruntów leśnych, w tym niezbędne operaty.

URBANISTYKA

W naszym dorobku są dziesiątki prac planistycznych. Wykonujemy opracowania urbanistyczne w skali lokalnej i regionalnej. Opracowujemy projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin. Współpracujemy z samorządami przy prowadzeniu procedur planistycznych. Sporządzamy prognozy oddziaływania na środowisko planów i studiów gmin, prognozy skutków finansowych uchwalenia planów. Przygotowujemy opinie o projektach planów i studiów gmin, studia programowo – przestrzenne inwestycji, a także wytyczne do konkursów i przetargów publicznych. Wykonujemy projekty decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Jesteśmy na bieżąco ze skomplikowanymi i stale zmieniającymi się wymogami prawnymi, co w połączeniu z wiedzą i doświadczeniem umożliwia nam świadczenie doradztwa w zakresie przepisów dotyczących zagospodarowania przestrzennego oraz pomoc w przygotowaniu strategii prowadzenia inwestycji budowlanych.

Wykonujemy prognozy demograficzne, bilanse chłonności terenu, audyty krajobrazowe, projekty programów rewitalizacji i inne prace, wspomagające programy, strategie i założenia do planów rozwoju różnych branż.

 

 

 

PORTFOLIO

 

ZABUDOWA MIESZKANIOWA WIELORODZINNADOM KULTURY WARSZAWAKONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA SĄDU REJONOWEGO W NYSIEBUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNYMIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGOOSIEDLE MIESZKANIOWE WIELORODZINNECENTRUM INFORMACYJNO ADMINISTRACYJNE WRAZ Z PARKIEMSTUDIA UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGOEKSPERTYZY I STRATEGIE

 

 

 

DOROBEK PRACOWNI

 

 

ZREALIZOWANE OSIEDLA MIESZKANIOWE I BUDYNKI WIELORODZINNE

 • koncepcja zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami przy ul. Santockiej - inwestor „Prestige” Sp.z o.o., budynek w trakcie przygotowania do realizacji,
 • projekt budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Drawskiej w Warszawie -inwestor „Prestige” Sp.z o.o., budynek w trakcie przygotowania do realizacji,
 • budynek mieszkalny wielorodzinny na 40 mieszkań w Legionowie przy ul. Generała Roi (zrealizowany) projekt 2005 – 2006,
 • budynek mieszkalny wielorodzinny na 36 mieszkań w Legionowie przy ul. Generała Roi - inwestor Miasto i Gmina Legionowo, 12/ 2006-03/2007,
 • projekt osiedla mieszkaniowe Willa Nowa Julianowska w Józefosławiu gm.. Piaseczno etap I,
 • projekt osiedla mieszkaniowe Willa Nowa Julianowska etap II: 198 mieszkań w 11 budynkach wielorodzinnych – projekt wielobranżowy,
 • projekt osiedla mieszkaniowego dla SBM Kwadrat na ok. 270 mieszkań projekt osiedla mieszkaniowego dla Kanada Polska Kabaty Sp z o.o. ok. 500 mieszkań (zrealizowany 2000-2002),
 • projekt osiedla mieszkaniowego dla Indra Polska Sp zo.o w Józefosławiu gm.Piaseczno . ok. 250 mieszkań (zrealizowany 2000-2003),
 • projekt osiedla mieszkaniowego dla SEDNO Sp z o.o. ok. 200 mieszkań w Józefosławiu gm. Piaseczno (zrealizowane w 2000 r.),
 • projekt osiedla dla firmy BENDOW na 36 mieszkań,
 • plan realizacyjny zagospodarowania przestrzennego osiedla domów jednorodzinnych w Józefosławiu, gm. Piaseczno - inwestor POLIMEX-CEKOP (również nadzór nad realizacją inwestycji),
 • projekt techniczny osiedla małych domów mieszkalnych w Józefosławiu, gm. Piaseczno, wraz z projektami architektonicznymi budynków, inwestor Warszawska Korporacja Mieszkaniowa Sp. z o.o.


KONCEPCJE ZESPOŁÓW URBANISTYCZNYCH - OSIEDLA, PARKI TECHNOLOGICZNE

 • koncepcja urbanistyczna fragmentu wsi Chylice – stowarzyszenie właścicieli gruntów,
 • zespół mieszkalno-usługowy w Jabłonowie, gmina Lesznowola inwestor: Aseanpl Co.Ltd (pow. 15 ha, na oko150 domów),
 • koncepcja zagospodarowania osiedla budynków jednorodzinnych z zabudową usługową – inwestor Global City Smart Choice Shops,
 • kompleks Warszawskiego Parku Technologicznego -projekt zagospodarowania terenu i wytyczne programowo przestrzenne - inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa,
 • projekt zespołu budynków wielorodzinnego przy ul. projektowanej w Zamieniu Lesznowola inwestor „Prestige” Sp. z oo., budynek w trakcie przygotowania do realizacji,
 • kompleks Warszawskiego Parku Technologicznego -projekt zagospodarowania terenu i wytyczne programowo przestrzenne - inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa,
 • koncepcja zagospodarowania osiedla mieszkaniowego domów jednorodzinnych wraz z lokalnym centrum handlowo sportowym – inwestor: AIG –Lincoln Poland.


BIUROWCE I BUDYNKI USŁUGOWE, WNĘTRZA

 • projekt budynku biurowo – usługowego w dzielnicy Włochy m.st. Warszawy – inwestor prywatny,
 • projekt rozbudowy budynku pt. ”Wytwórnia ciast i pączków” w Warszawie - inwestor prywatny.,
 • projekt Budynku Klubowo-szkoleniowego dla fundacji „Pasja Życia „ w Legionowie w trakcie realizacji,
 • projekt Urzędu Gminy w Chynowie - koncepcja,
 • aranżacje meblowe centrali banku PeKaO w Warszawie,
 • projekt wnętrz i nadzór budynku Baku PeKaO w Koszalinie,
 • projekt wnętrz w budynku wielorodzinnym w Józefosławiu,
 • projekt wnętrz w budynku jednorodzinnym w Warszawie - Ursynów.

SOL-AR 

PRACOWNIA ARCHITEKTURY I URBANISTYKI