Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna Centrum Informacyjno-Administracyjnego oraz parku w Legionowie

Lokalizacja: Legionowo
Inwestor: Miasto i Gmina Legionowo
Projekt /faza: konkurs 2006 r.

SOL-AR 

PRACOWNIA ARCHITEKTURY I URBANISTYKI

 

 

ZABUDOWA MIESZKANIOWA WIELORODZINNADOM KULTURY WARSZAWAKONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA SĄDU REJONOWEGO W NYSIEBUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNYMIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGOOSIEDLE MIESZKANIOWE WIELORODZINNECENTRUM INFORMACYJNO ADMINISTRACYJNE WRAZ Z PARKIEMSTUDIA UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGOEKSPERTYZY I STRATEGIE