Konkurs architektoniczny, jednoetapowy na koncepcję architektoniczną Sądu Rejonowego w Nysie, województwo Opolskie.

Lokalizacja: Nysa
Inwestor: Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
Projekt/faza: konkurs 2013

SOL-AR 

PRACOWNIA ARCHITEKTURY I URBANISTYKI

 

 

ZABUDOWA MIESZKANIOWA WIELORODZINNADOM KULTURY WARSZAWAKONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA SĄDU REJONOWEGO W NYSIEBUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNYMIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGOOSIEDLE MIESZKANIOWE WIELORODZINNECENTRUM INFORMACYJNO ADMINISTRACYJNE WRAZ Z PARKIEMSTUDIA UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGOEKSPERTYZY I STRATEGIE