Ekspertyzy i strategie

- prognozy demograficzne,
- bilanse chłonności terenu,
- audyty krajobrazowe,
- projekty programów rewitalizacji i inne prace, wspomagające programy, strategie i założenia do planów rozwoju różnych branż

SOL-AR 

PRACOWNIA ARCHITEKTURY I URBANISTYKI